OM ANLI CARE

Snabbt och professionellt.

Om oss

Vi är anli care

Anli Care är ett företag som gör risk- och hotbedömningar, har utbildningar, informationsträffar samt konsultuppdrag

Vi är certifierade utbildare i strukturerad professionell riskbedömning enligt SARA:SV och PATRIARK.

 Vi som gör detta är Annica Nygren och Linda Nygren som har utbildning och erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta personer.

Annica Nygren

Annica Nygren

  • 12 års erfarenhet av att arbeta som föreståndare och verksamhetsansvarig vid HVB-hem
  • 6 års erfarenhet som rehabiliteringshandläggare på Försäkringskassan
  • Fil kand Rehabiliteringsvetetenskap 120p), Mitthögskolan
  • Tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp vid NCK Nationellt centrum för kvinnovåld
  • Strukturerade professionella riskbedömningsmetoder, Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB.

TEL: 070-5599289

E-POST: Annica@Anlicare.se

Linda Nygren

Linda Nygren

  • 4 års erfarenhet av att arbeta som behandlingsassistent vid HVB-hem
  • 22 års erfarenhet som undersköterska
  • Undersköterskeexamen
  • Socialpedagogutbildning, Cady Training Academy, Göteborg
  • Strukturerade professionella riskbedömningsmetoder, Tillämpad och Evidensbaserad Kriminologi AB.

 

Tel: 070-5599281
E-post: Linda@Anlicare.se