Som läget är nu så kan det vara svårt att träffa personer för att göra PATRIAK och SARA riskbedömningar. Men ibland kan det räcka med att läsa redan befintlig dokumentation i form av utredningar och domar för att kunna göra en första bedömning. Det är sen lätt att uppdatera bedömningen när helst man kan och behöver göra det.  Vill ni har hjälp eller bara vill diskutera frågor kring bedömning så får ni gärna kontakta oss. Rådgivningen är naturligtvis gratis. Vi finns även tillgängliga om ni har frågor om våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Om ni sen behöver praktisk hjälp kan vi säkert komma överens om ett rimligt pris. Det gäller att vi alla håller ihop och hjälps åt så att vi tillsammans kan komma ur denna kris.

Ta hand om varandra –  på rimligt avstånd